Home » Cartea de oaspeti

Cartea de oaspeţi

7 august 1994

"În seara zilei de 7 august 1994 am săvârşit Slujba Vecerniei la Biserica parohiei Sf. Nicolae din Câmpina."
                                                                        † Teodosie Snagoveanul - Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor


12 iulie 1998

Prăznuirea minunii zugrăvirii Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului - Prodromiţa.

"Cu binecuvântarea  Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi cu ajutorul Măicuţei Domnului, la invitaţia tânărului teolog Chiţu Galaction.JPGGabriel Cristian ce a dorit să oficiem cununia sa cu tânăra studentă la teologie Liliana, am poposit in parohia Sfântului Nicolae - Slobozia din oraşul Câmpina. Într-o minunată zi de vară, după slujirea Sfintei Liturghii în noua biserică a Pogorârii Sfântului Duh, în prezenţa unei mulţimi de credincioşi şi după cuvântul de învăţătură, am săvârşit şi slujba Sfintei Taine a Cununiei.

Am simţit binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestui Sfânt Lăcaş, am simţit tăria credinţei bine credincioşilor creştini şi dragostea lor fierbinte faţă de Dumnezeu şi faţă de “locul sălăşluirii slavei Sale” Sfânta Sa Biserică şi ne-am imbogăţit sufleteşte.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie pururea cu această enorie şi cu păstorul eisufletesc."                                                                                                  
                                                                                                 † Galaction Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

 

10 noiembrie 1998        Teoctist.JPG

"Am participat la Sfânta Liturghie şi la Conferinţa preoţească adresând preoţilor şi credincioşilor cuvânt de binecuvântare."
                                                                                                
                                           
                                          † Teoctist - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

23 mai 1999Ier Gabriel Bunge.JPG

"Gott segne dieses Haus und seine Bewohner, Vater Petru u. Laura mit den Kindern. Er segne diese Gemeinde, behüte sie vor allem Bösen und  führe sie in sein Reich."

                                                                                                                                             Ieromonah Gabriel Bunge


23 mai 1999
"Liebe orthodoxe Gemeinde von Campina !Ier Gabriel Bunge.JPG

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Beispiel des Glaubens und des Betens. Es waren für mich unvergessliche Stunden der Gnade und der Nähe unseres Gottes, Jesus Christus.

Bleiben Sie treu in der Liebe zum HERRN und zur Mutter Maria. Bleiben wir verbunden im Heiligen Geist.
"Wird der Menschensohn bei seiner Wiederkehr noch Glauben finden ?"   Ja ! In Rumänien !

In brüderlichen Verbundenheit und mit tiefen Dank für Petru und Laura.                                                                                                                          Euer Rudolf Derwahl

 
26 februarie 2002

Andrei Plesu.JPG
"Îl reîntânesc pe părintele Moga după 30 de ani. E neschimbat…în bine ! Isprava sa preoţească de aici, plătită cu rana nobilă a unei bărbi care a început să cărunţească, mă face să fiu mândru că îl cunosc. A ctitorit cea mai frumoasă biserică a ultimei jumătăţi de veac şi a creat o comunitate vie, dintre cele puţine care pot reface ţara."
                                                              
Cu toata dragostea, 
Andrei Pleşu

 

 3 noiembrie 2002Ciprian Campineanu.JPG

"Cu admiraţie pentru jertfa celor ce-au înălţat acest Sfânt lăcaş spre slava lui Dumnezeu."                                                                                                       † Ciprian Câmpineanu Episcop vicar patriarhal1 martie 2005


"În drum spre Bucureşti unde vom participa la şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi la Serafim si Sofian Brasoveanul.JPGfestivităţile legate de împlinirea a 120 de ani de autocefalie şi 80 de ani de Patriarhat, ne-am oprit la Câmpina unde am vizitat noua biserică din cartierul Slobozia ridicată prin osândia P.C. Pr. Petru Moga si a bunilor săi  credincioşi. Am admirat şi apreciat frumuseţea arhitecturii bisericii, a curăţeniei şi a amenajării capelei de la subsol, bogăţia biblotecii cu carte aleasă. Aici totul este rânduit cu bun gust, totul este graţios, totul inspiră o atmosferă de rugăciune, de prezenţă harică.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze păstorul şi turma duhovnicească şi să-i ajute să ducă la desăvârşire lucrul început."
                                                                                           † Serafim - Mitropolitul Germaniei si Europei Centrale

                                                                                           † Sofian Brasoveanul - Episcop vicar

14 iunie 2005

Ciprian Campineanu 2005.JPG
"Cu smerenie şi mulţumire aducem slavă Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra credincioşilor acestei parohii, cărora le dorim deplină sănătate şi bogate roade duhovniceşti, sub călăuzirea duhovnicească a vrednicului lor păstor Petru Moga. Împreună cu părintele protopop Costică Dumitru şi preoţii militari de la Ministerul de Interne ne-am bucurat de ospitalitatea părintelui şi credincioşilor din acest "colţişor de rai".
Dumnezeu să răsplătească însutit ostenitorilor şi ctitorilor acestui sfânt lăcaş.
                                                                                                      † Ciprian Câmpineanu Episcop vicar patriarhal

2 martie 2007

Ruxandra Demetrescu.JPG"O foarte frumoasă întâlnire într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu slujitori vrednici şi talentaţi care au făcut o lucrare admirabilă."
                                                                 
Ruxandra Demetrescu ,Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
20 martie 2007Patapievici.JPG


"Ştefan Câlţia m-a adus - şi greu m-am lăsat. Acum, că am văzut minunatele lucrări ale comunităţii Părintelui Moga, mi-e imposibil să mă mai dau dus. E o frumuseţe modestă, şi totuşi strălucitoare; e o alcătuire firească în volume, şi totuşi atât de impunătoare! E o frumuseţe care te hrăneşte, o vrednicie care mă înalţă, mă înalţă şi îmi dă speranţă.

E Binecuvântarea Domnului."                                                                                H.R. Patapievici


februarie 2009Macarie Dragoi.JPG
"Cu binecuvântarea Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel, în aceste zile premergătoare lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, am făcut un popas în această biserică, unde lucrează maestrul Grigore Popescu, prilej binecuvântat de a mă revedea cu domnia sa şi a admira monumentalele fresce pe care le săvârşeşte în acest sfânt lăcaş de mare frumuseţe, conceput de doamna arhitect Livia Câlţia. Felicităm pe Părintele Petru Moga şi pe credincioşii acestei comunităţi euharistice şi ne rugăm Preasfintei Treimi să-i întărească şi să-i ajute să ducă la bun sfârşit această nobilă şi profundă lucrare."
                                                                                      † Macarie Dragoi - Episcopul românilor din Europa de Nord


1 mai 2009Arh Ianola si Aurelian Triscu.JPG

"Cu admiraţie, cu bucurie si împăcare. Mulţumim tuturor celor care au reuşit cu credinţă şi buna înţelegere să înalţe acest locaş de rugă, cu dragoste şi migală.
Ca de astfel întregul ansamblu care o înconjoară."                                                  Arhitecti Ianola şi Aurelian Triscu


29 mai 2009

"Un gând de îmbunătăţită admiraţie istorică faţă de osârdia părintelui reîntemeietorIlie Gherhes.JPG Petru Moga, aici într-unul din templele spiritualităţii pur româneşti. Consider biserica nouă o simfonie a formelor sculpturale brâncoveneşti şi româneşti."
                      Lector univ. Ilie Gherheş - Maramureş


30 mai 2009Draghici Ionica.JPG
"Cuvintele sunt sărace…
Uimire…? admiraţie.....? respect.....? pietate ...?
Din toate şi peste toate încă ceva:  iubire pentru viaţă, pentru oameni. Pentru Dumnezeu.
Părintelui Moga: putere si căi lesnicioase pentru a-şi duce toate proiectele la bun sfârşit!"
                                       Prof. Draghici Ionica, preşedintele filialei SSI Ilfov