Home » Ansamblul parohial » Premiul National pentru arhitectura

Premiul Naţional pentru arhitectură

Ansamblul parohial ortodox "Sfântul Nicolae" din Câmpina a câştigat în anul 2008 premiul naţional pentru arte secţiunea arhitectură la propunerea la propunerea Ordinului Arhitecţilor din România şi a Uniunii Arhitecţilor din România (din comisie au făcut parte: arh. Şerban Sturdza – preşedintele OAR, prof.dr.arh. Alexandru Beldiman, acad. Marius Porumb, prof.dr.arh. Ana Maria Zahariade, prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc – preşedintele OAR filiala Bucureşti). Aflat la prima ediţie, evenimentul decernării premiilor reia tradiţia interbelică a premiilor Fundaţiilor Regale care se acordau elitelor creatoare ale Romaniei.

Început în anul 1991, proiectul s-a finalizat în 2007, preot paroh Petru Moga, arhitect Livia Câlţia, inginer structuri Ioan Sora şi constructor Nicolae Chiţoiu. Ansamblul parohial ortodox de la Câmpina cuprinde acum biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, casa prăznicar (o construcţie cu funcţiuni multiple pentru activităţile parohiei), o grădiniţă de copii şi locuri de joacă, casa parohială şi anexe gospodăreşti şi biserica veche cu hramul Sfântul Nicolae, restaurată. Mai multe detalii...

"Se pot…Se poate…

Depunem mărturie: se pot realiza, se poate înfăptui… Se pot realiza şi în timpurile noastre condiţiile de colaborare, reciproc şi întreolaltă stimulative, între arhitectul care proiectează frumosul, inginerul care calculează soluţiile tehnice, meşterul constructor şi preotul împreună cu parohia sa, ca beneficiar.
Să aiba însă acelaşi Dumnezeu!
Se poate constitui şi poate înfiinţa, în chiar condiţiile urbane actuale, o comunitate de credincioşi, adică o parohie ortodoxă cu viaţă autentic comunitară. Realitatea ei se poate proba de pildă prin capacitatea de a se angaja în realizarea unui proiect arhitectural cu valoare şi autoritate estetic formativă pentru azi şi pentru mâine.
Se poate! Dar mărturisirea ei despre Întruparea şi Învierea Domnului trebuie să fi depăşit stadiul de cuvânt înlemnit. Doar atunci deschiderea şi responsabilitatea faţă de frumos sunt maxime.
Da! Frumosul şi credinţa se pot şi astăzi susţine reciproc."

     Pr. Ic. Stavr. Petru Moga