Home » Ansamblul parohial » Casa praznicar

Casa prăznicar

Casa prăznicar este o construcţie nouă, compusă dintr-o sală multifuncţională pentru activităţile parohiei în suprafaţă de 135mp, un mic spaţiu pentru oaspeţii parohiei compus din: hol, cameră (13mp), baie cu duş, în total o suprafaţă utilă de 25mp, o bucătărie (10mp) şi două grupuri sanitare publice.

Construcţia este înconjurată pe trei laturi de prispe cu stâlpi din lemn şi parapet de cărămidă. Stâlpii prispelor şi ai foişorului au cioplituri fine şi capiteluri diferite asemenea prispelor caselor ţărăneşti.

S-a avut în vedere la proiectare casei prăznicar protejarea şi ocolirea celor doi nuci bătrâni şi integrarea unuia în zona intrării în clădire, completând plastica faţadei. Albul pereţilor tencuiţi şi brunul închis al acoperişului, al tâmplăriei, grinzilor şi stâlpilor prispei înscriu întreaga construcţie în atmosfera locului, rămânând cât mai discretă la o privire de ansamblu şi cât mai pitorească la apropiere.