Home » Ansamblul parohial » Casa parohiala

Casa parohială

Casa parohială datând din anul 1840, figurează pe lista monumentelor istorice ale municipiului Câmpina ca fiind cea mai veche casă din oraş, păstrată în forma şi construcţia ei autentică.

Casa construită din piatră are beciuri sub întreaga construcţie. Bolţile pivniţei sunt realizate din piatră poroasă de calcar. O parte a construcţiei, amplasată peste intrarea în beci, s-a prăbuşit la cutremurul din 1940 şi s-a refăcut în 1991 prin cheltuiala parohiei, pe baza planului aprobat de Comisia Monumentelor Istorice. În anul 2005 s-au pus ferestre noi care păstrează întocmai aspectul celor de dinainte, s-au refăcut în întregime tencuielile interioare şi instalaţia de încalzire, s-au curăţat şi reparat uşile interioare care datează din secolul XIX. S-a pardosit pivniţa cu cărămida, lasându-se de jur-împrejurul pereţilor un spaţiu cu pietriş pentru respiraţia zidurilor. În anul 2008 se continuă cu reparaţiile în prima încăpere a pivniţei casei parohiale, înlocuindu-se pardoseli, trepte, uşi şi instalaţia electrică. S-au făcut lucrari ample în exteriorul casei parohiale constând în izolaţii hidrofuge, drenaje, trepte şi pavaje în jurul construcţiei.

Lucrările vor continua, în măsura posibilităţilor financiare, şi în viitor pentru refacerea treptelor, a uşilor şi a sarpantei de la intrarea secundară.