Home » Ansamblul parohial » Biserica veche » Mormantul Monahului Dionisie

Mormântul Monahului Dionisie

Daniil Sichiotul, iconom al Mănăstirii Sinaia, devenit monahul Damaschin şi stareţ al acesteia după războiul turco-austiac din 1787-1788, construieşte la sfârşitul secolului XVIII (probabil în jurul anului 1786) prima biserică de zid.

Cronicarul spune despre el că „şederea i-au fost mai totdeauna în Metohul Slobozia […] unde au zidit şi nişte case înalte, sub care era un beci în faţa pământului şi deasupra cinci odăi cu balcon scos în afară şi biserica lângă metoh de zid” .

A primit schima mare sub numele de Dionisie şi a trecut la Domnul la 10 mai 1820, fiind înmormântat cu cinstea cuvenită unui ctitor în pronaosul bisericii de zid construită de el.