Home » Ansamblul parohial » Biserica veche » Interiorul Bisericii vechi Sf Nicolae

Interiorul Bisericii vechi Sf Nicolae

Biserica ridicată de Dionisie avea o arhitectură simplă, cu pronaosul şi naosul rectangulare. A fost, desigur, decorată cu pictură, întrucât săpăturile arheologice au scos la iveală fragmente de tencuială pictată sub duşumeaua actuală, ca umplutură a unui mic puţ absorbant aflat în colţul de nord-est al pronasoului vechii biserici. Biserica avea la intrare un ancadrament de piatră şlefuită şi deasupra acestuia o piatră de pisanie. Aceste elemente au fost refolosite, în 1857-1858, când biserica lui Dionisie, care rezistase cu greu cutremurelor din prima jumatate a secolului al XIX-lea, a fost înlocuită cu o nouă construcţie, realizată cu cheltuiala Eforiei Spitalelor Civile. Această a doua biserică a ajuns până la noi, fiind înscrisă pe lista monumentelor istorice, având Cod LMI 2004 PH-II-m-B-16398.

În anul 1898, preotul Thomescu raporta Protopopului Jud. Prahova că “această Sfântă biserică nu posedă nici o inscripţie de dată fondaţiunii, dar după informaţiuni am aflat că este facută de Părintele Arhimandrit Ghenadie Sinaitul cu spesele onor Eforii pe la anul 1857”[1]. Biserica Eforiei a fost pictată probabil în 1861 de către pictorul Pârvulescu. Anul şi numele pictorului se pastrează pe icoanele tâmplei actuale, pictate pe lemn în stilul decadent al epocii. Pictura murală a fost refacută în ulei în anul 1915 de către profesorul ploieştean Thomescu. O ultimă spălare şi refacere a picturii a fost realizată cu ocazia reparaţiilor ample de după cutremurul din 1977.[1] Condica de corespondenta pe 1898, Arhiva parohiala, NR.4.