Home » Ansamblul parohial » Biserica veche

Biserica veche Sf.Nicolae

Biserica veche “Sf. Nicolae” se află la intrarea în incintă, înconjurată de copaci bătrâni.

Construcţia actuală a bisericii vechi "Sf. Nicolae" (precedată de o ipotetică biserică de lemn de la sfârşitul secolului XVII şi de o biserică de zid ctitorită de stareţul Damaschin - Dionisie în jurul anului 1786) este realizată din cărămidă, cu o lungime de 16 m si 8 m lăţime, fundaţii şi soclu din piatră poroasă de calcar, acoperită cu tablă, boltiri din şipci tencuite, iar turla este făcută pe o structură de lemn îmbrăcată la exterior cu tablă.

La cutremurul din 1977 a suferit avarii grave la structură - bolţi şi pereţi. S-au făcut lucrări de consolidare în baza proiectului ing. R. Sofronie, sub patronajul Arhiepiscopiei Bucureştilor. În ultimii ani s-au realizat lucrări de renovare şi restaurare: înlocuirea pardoselilor, uşi noi de intrare, curăţirea ancadramentului de piatră de la intrare, învelitoare nouă, tencuieli şi zugrăveli exterioare, aducerea pridvorului la forma lui iniţială, pavaje în jurul bisericii.

 

Mormântul Monahului Dionisie

Trecut la Domnul la 10 mai 1820, Monahul Damaschin, devenit schimonahul Dionisie, a fost înmormântat cu cinstea cuvenită unui ctitor în pronaosul bisericii de zid construită de el. Numele de Dionisie este inscripţionat pe piatra de mormânt.

 

Interiorul Bisericii vechi Sf Nicolae

Pictura murală a fost refacută în ulei în anul 1915 de către profesorul ploieştean Thomescu. O ultimă spălare şi refacere a picturii a fost realizată cu ocazia reparaţiilor ample de după cutremurul din 1977.

 
 

200 ani in 2 minute

Schimonahul Dionisie  de la "Slobozia ot Campina " / 1820 -2020