Home » Ansamblul parohial » Biserica noua

Biserica nouă Pogorârea Sf. Duh

"Biserica nouă “Pogorârea Sf. Duh” ridicată în două etape (demisolul în 1995 - 1997 şi parterul în anul 2000), este amplasată pe un platou situat cu trei metri mai jos faţă de terenul pe care este amplasată biserica veche Sf. Nicolae. Distanţa în plan între cele două biserici este de 44 m.

Arhitectura noii biserici se încadrează firesc în ansamblul istoric şi peisagistic atât din punct de vedere volumetric cât şi stilistic. Compoziţia arhitecturală are o structură clară, dominată de spirit de ordine, o decoraţie exterioară sobră şi pridvor brâncovenesc, deschis, pe coloane, fiind un element de echilibru care leagă în mod firesc trupul bisericii şi spaţiul ei intern cu lumea din afară. Toate elementele constructive şi decorative se păstrează cu rigoare şi respect în simbolismul lăcaşului de cult ortodox format şi păstrat de-a lungul timpului.

Programul arhitectural al noii biserici face apel la spiritul care străbate realizările arhitecturii religioase până în sec. XIX, şi anume caracterul popular al artei medievale româneşti care dă impresia de echilibru, calm, eleganţă discretă şi rafinată a volumelor şi decoraţiei. Acest caracter descifrat fără ostentaţie în arhitectura ansamblului îi conferă o parte a caracterului autohton. Volumetric noua construcţie, biserica noua "Pogorârea Sf.Duh" respectă nevoile de cult actuale."

Arhitect Livia Câlţia