Home » Ansamblul parohial » Anexe gospodaresti

Anexe gospodăreşti

Anexele gospodăreşti proiectate, magazia şi garajul, aflându-se în vecinătatea unor monumente istorice, se impunea rezolvarea lor cu o grijă sporită.

Ambele au structura din lemn şi se integrează în peisajul locului prin prispe mărginite de stâlpi din lemn, prin pardoselile lor exterioare cu cărămidă şi lemn, prin acoperişul de şindrilă şi de asemenea prin tratarea tuturor părţilor din lemn în culoare brun închis şi evidenţierea părţilor tencuite prin albul varului.

Spaţiul exterior la fel de important ca şi construcţiile trebuia să fie unitar, iar succesiunea de la o construcţie la alta şi între zonele cu funcţiuni diferite ale curţii să se prezinte armonios. Urmărind această idee s-a modelat un spaţiu-grădină cu construcţii firesc integrate şi care înainte de toate să funcţioneze cât mai adecvat scopului propus.

Arhitect Livia Câlţia