Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina - Prezentare generală

Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina îşi are reşedinţa în cartierul Slobozia, situat la intrarea dinspre sud în municipiul Câmpina, pe botul de deal care domină confluenţa Doftanei cu râul Prahova.

Caracterul special al ansamblului de la Câmpina, Parohia Sfântul Nicolae, constă în propunerea nu numai a unui proiect de arhitectură, cât mai ales a unui concept. Reper spiritual al unei comunităţi, lăcaşul de cult devine în fapt ordonator al comunităţii, al faptelor sale de viaţă, punct nodal al evoluţiei sale.

Istoria Parohiei văzută dinspre altar

În lucrarea sa intitulată Parohia şi provocările lumii contemporane studiu de caz - Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina Pr. Petru Moga realizează biografia parohială pe perioada 1990-2014. "Parohia înseamnă oameni și Dumnezeu, în relația lor specifică Sfintei Biserici. Parohia este o realitate vie și dinamică.[...] Parohia este, aşadar, școala credinței, spațiul social al încreștinării continui."

 

"Frumosul ca lucrare a Duhului în parohia Sf. Nicolae"

"Frumuseţea este frumuseţe şi se poate trăi doar în comuniune creştină.[..]O probează convingător credincioşii Parohiei „Sfântul Nicolae“ din Câmpina, Arhiepiscopia Bucureştilor, care mărturisesc şi se împărtăşesc în aceste zile cu harul Sfintei Treimi."

Descoperiri cu o vechime de 3500 de ani

Joi, 26 Iunie 2008, cu ocazia unor lucrări de igienizare a fundaţiilor casei parohiale, a apărut în săpătura şanţului de drenaj un mormânt, în care defunctul fusese aşezat culcat pe partea dreaptă, cu picioarele chircite, neorientat creştineşte, aparţinând Bronzului Mijlociu, Cultura Tei şi Monteoru.

Aşezământul pastoral misionar

Așezământul Pastoral Misionar „Acasă la Sfântul Nicolae” din cadrul Parohiei Sf. Nicolae din Câmpina se bazează pe experiența de peste două decenii a comunitații parohiale în cadrul programului parohial permanent „Hrană pentru omul întreg”.

Premiul Naţional pentru Arhitectură

Ansamblul parohial ortodox "Sfântul Nicolae" din Câmpina a câştigat în anul 2008 premiul naţional pentru arte secţiunea arhitectură la propunerea Ordinului Arhitecţilor din România şi a Uniunii Arhitecţilor din România.

Preocupări ecologice plantaţia de kiwi

Parohia Sfântul Nicolae susţine din 1994 un dublu experiment ecologic: adaptarea la condiţiile zonei prahovene a arborilor de kiwi, secvoia, castani comestibili. Pergola de kiwi este un succes certificat de cei peste zece ani de când arborii rodesc cu generozitate.