Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina - Prezentare generală

Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina îşi are reşedinţa în cartierul Slobozia, situat la intrarea dinspre sud în municipiul Câmpina, pe botul de deal care domină confluenţa Doftanei cu râul Prahova.

Caracterul special al ansamblului de la Câmpina, Parohia Sfântul Nicolae, constă în propunerea nu numai a unui proiect de arhitectură, cât mai ales a unui concept. Reper spiritual al unei comunităţi, lăcaşul de cult devine în fapt ordonator al comunităţii, al faptelor sale de viaţă, punct nodal al evoluţiei sale.

Foto: Radu Dragomir 

Sf Mare Mc Dimitrie

"Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ pe Nestor l-ai facut, aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeul roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă."

Lansare de carte - Arta Icoanei

Pe 19 octombrie 2014, la casa prăznicar a avut loc lansarea de carte Arta Icoanei O teologie a frumuseţii, o traducere din limba franceză realizată de Grigorie Moga şi Petru Moga. 

Sfânta Cuvioasă Parascheva

După frumoasele cântări bisericeşti adresate Preacuvioasei Sfântă Parascheva, credincioşii au participat la o masă cu bucuria marelui praznic în suflet

Claca femeilor-scărmănatul lânii

Femeile voluntare din cadrul parohiei au format o clacă pentru scărmănatul lânii. Claca reprezintă astfel pentru enoriaşi şi o forma de destindere a sufletului şi de închegare a comunităţii.

Claca bărbaţilor pentru frescă neagră

O nouă tranşă de frescă neagră pentru pictură a fost pregătită de bărbaţii voluntari din cadrul parohiei.

Istoria Parohiei văzută dinspre altar

În lucrarea sa intitulată Parohia şi provocările lumii contemporane studiu de caz - Parohia Sfântul Nicolae din Câmpina Pr. Petru Moga realizează biografia parohială pe perioada 1990-2014. "Parohia înseamnă oameni și Dumnezeu, ..."